سير انديشه
35 بازدید
ناشر: ظهور شفق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پاسخ گويى به شبهه‏ هاى اعتقادى كه در دوره‏ هاى مختلف زندگى براى انسان پيش مى‏آيد و نقد افكار سوفسطائيان، پوزيتويست‏هاى منطقى، دموكراسى موجود و تبيين و توصيف توحيد عرفانى و مراتب آن
آدرس اینترنتی