نظرگاه‏ هاى سياسى
39 بازدید
ناشر: ظهور شفق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسى حقانيت، مشروعيت و كارآمدى نظام انقلاب اسلامى و عامل‏ هاى تأثير گذار و پيدايش آن و شيوه‏ ى گذار از بحران‏ هاى پيش روى انقلاب به‏ ويژه عوامل دين گريزى جوانان
آدرس اینترنتی