انقلاب فرهنگى
38 بازدید
ناشر: ظهور شفق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسى چيستى و ويژگى‏هاى انقلاب فرهنگى و طرح كارآمدى و شيوه‏ ى نهادينه نمودن آن در جامعه ‏ى ايران
آدرس اینترنتی