آفرینش انسان و ماتریالیسم
36 بازدید
ناشر: ظهور شفق
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2807-26-0
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعه بر چيستى انسان و نقد و تحليل علمى رويكردهاى مادى گرايانه در شناخت انسان؛ به ويژه ماترياليسم و نقد نظريه‏ ى داروين
آدرس اینترنتی