فلسفه ی نوین
33 بازدید
ناشر: ظهور شفق
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2807-08-6
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبيين اصول انديشه‏ى فلسفى نوظهور پس از مكتب نو صدراييان كه گزاره ‏هاى متفاوتى را با تكيه بر خردگرايى و شهود خردپذير و نفى انديشه‏ هاى خردستيز ارايه كرده است
آدرس اینترنتی